Militær presisjon, sporty design & solid sveitsisk håndverk.

Velkommen til Swiss Military Hanowa

Se hele klokke-utvalget vårt

Se hele klokke-utvalget vårt

På jakt etter en sporty klokke, en trendy klokke eller en mer klas­sisk modell? Utval­get fra Swiss Military Hanowa opp­fyl­ler de fleste klokke-entu­­si­as­­ters ønsker.

Dette gjør sveitsiske klokker best i klassen

For å kunne regnes som et ordent­lig sveit­sisk mes­ter­verk, må klok­kene gjen­nom en streng kva­li­tets­kon­troll først. Kun da kan de smykke seg med stem­pel­et: «Swiss Made».

Vedlikehold og god garanti gir langt klokkeliv

Selv den mest hard­fø­re klok­ken tren­ger godt ved­li­ke­hold. Klok­ker som blir pro­du­sert i dag er ofte robus­te, og det for­ven­tes at de skal tåle mye. Du bør alli­ke­vel ta grep selv, om du ønsker at klok­ken skal vare i mange år.

Her er sesongens mest trendy herreklokker

I år skal herre­klok­ke­ne være klas­sis­ke, solide og funk­sjo­nel­le. Og gjerne med blå detal­jer. Årets klokke­tren­der for herrer åpner også for å utvide klokke­kol­lek­sjo­nen og kjøpe en sporty klokke, en trendy klokke og en mer klas­sisk klokke.

Pin It on Pinterest

Share This