For mange menn er herre­klok­ken det eneste til­be­hø­ret de bruker. Det som setter en ekstra spiss på antrek­ket. Mange menn velger å bygge opp en sam­ling av klok­ker for å ha ulike model­ler til ulike antrekk.

Alle klok­kene fra Swiss Military Hanowa fås kjøpt på klokker.no og bjorklund.no, samt i de fysis­ke butik­ke­ne til Bjørk­lund, Sol­berg Ur Optikk og Gull­smed Laura.

Å ha en sporty klokke til fri­tids­bruk, en mer klas­sisk klokke til de finere anled­ninger og en trendy klokke når man skal ut på byen, blir mer og mer vanlig. Dette er noe enhver mann med fokus på stil, bør huske på når han skal kjøpe ny klokke.

Klok­kene fra Swiss Military Hanowa er popu­læ­re til gutta som ønsker valuta for pen­ge­ne – her finner du model­ler og vari­an­ter som passer til enhver anled­ning!

Årets klokketrend for herrer

I mot­set­ning til mote­bran­sjen, er de som driver med arm­bånds­ur for herrer langt mer tra­di­sjo­nel­le i sitt uttrykk. Like­vel er det end­rin­ger på hvor­dan herre­klok­ke­ne skal se ut, hvilke farger og detal­jer som gjel­der eller hvilke funk­sjo­ner som bør høre med.

Den blå tren­den har vært gjel­den­de i et par år alle­re­de, men i 2019 slår den til for fullt.

Hvert år arran­ge­res den store klokke­mes­sen SIHH i Geneve, og i følge bri­tis­ke GQ Magazi­ne er det spe­si­elt tre tren­der som bemer­ker seg for arm­bånds­ur til herrer.

 1. Blå detaljer på populære klokker

  Den blå tren­den har vært gjel­den­de i et par år alle­re­de, men i 2019 slår den til for fullt. Her er det snakk om alt fra helblå urski­ver, blå detal­jer på urski­ven som visere og tall, eller farge­ster­ke blå klokke­rem­mer. De mest vågale leve­rer også blått på blått, hvor ulike nyan­ser kom­bi­ne­res for et ster­ke­re uttrykk av tren­den.

 2. Back to basic

  Det klas­sis­ke kan ofte være det beste, og en av de ster­kes­te tren­de­ne på klokke­mes­sen er model­le­ne som har et stil­rent og til dels retro uttrykk. Dette er klok­kene som kan brukes til det meste, om du befin­ner deg på for­ret­nings­rei­se, på date, på fjell­tur eller ute på byen med gutta.

 3. Kompakte klokker

  En annen mar­kant på klokke­mes­sen i Geneve var de mer kom­pak­te, mindre klok­kene. Det ble vist herre­ur som går så langt ned som 39 mm i dia­me­ter. Disse model­le­ne er nok uvante for norske menn, som har en tendens for å gå for de de mer mas­ku­li­ne og robus­te klok­ker.

Artik­ke­len fort­set­ter etter bildet.

Man with laptop wearing wristwatch from Swiss Military Hanowa

Hvilken herreklokke passer til hvilken anledning?

Hva funker best til dress, og når bør du ikke ikle deg en farge­rik og mer trendy klokke. Det finnes noen kjøre­reg­ler som det kan være greit å få med seg.

 • Klokker til smoking og galla

  Av og til er det et must å finne frem det beste du har av antrekk, og dersom invi­ta­sjo­nen eller situa­sjo­nen krever mørk dress eller smo­king, bør du gå for en så stil­ren klokke som mulig. Det aller beste er om klok­ken har en match­en­de sort rem i skinn.

 • Klokker til dress

  Noen yrker krever daglig bruk av dress, men for de fleste av oss er dress noe vi tar frem når vi skal frem­stå pre­sen­tab­le og kan­skje matche kvin­ner i lekre kjoler. Dersom det er snakk om en mørk dress, er det best å gå for en mini­ma­lis­tisk klokke som ikke er alt for ruven­de og pran­gen­de. Er det snakk om en mer ufor­mell, trendy dress, eller lindress, står du langt friere til å velge en mar­kant og mer dris­tig klokke – for eksem­pel dyk­ker­klok­ker, militær­inspi­rerte klok­ker eller en pilot­klok­ker.

 • Klokker til business casual

  Det er vel denne kles­sti­len de fleste for­hol­der seg til. Her snak­ker vi skjor­ter uten slips, jeans, penere sko og kan­skje en dress- eller fritids­jakke. Her er det stilig å velge en kraf­tig klokke, kan­skje med mar­kan­te detal­jer. En pilot eller en militær­inspi­rert klokke er et godt og stil­fullt valg i denne sam­men­hen­gen. Her er det helt lov å bruke mer farger på klok­ken – hva med den popu­læ­re blå­far­gen som var sterkt til­ste­de på årets klokke­mes­se i Geneve?
  Man drinking coffee reading online news, wearing Swiss Military Hanowa Flagship wristwatch

 • Klokker til hverdags

  Her er det så og si fritt frem. Dersom antrek­ket består av sne­akers, jeans, t-skjor­te, genser eller hoody er det bare å velge fra øvers­te hylle.

Her er våre mest populære klokker

Klok­kene fra Swiss Military Hanowa er spe­si­elt kjent for kva­li­te­ten. Hver eneste klokke er pro­du­sert i Sveits, og kommer med safir­glass som gjør dem ekstra hard­fø­re om de brukes i sports­li­ge sam­men­hen­ger eller ute i det fri. Swiss Military Hanowa har også stor fokus på det visu­el­le. Desig­net på model­le­ne varie­rer fra de mer klas­sis­ke klok­kene til en mer «Army Look».

Her er noen av favorittklokkene våre fra Swiss Military Hanowa:


Swiss Military Hanowa

Swiss Military Flagship

kr 2 698,00

Blå urski­ve og tachyme­ter.

Dato­vis­ning.

Lenke i rust­fritt stål som kan jus­te­res i leng­den og kan til­pas­ses alle hånd­ledd.

Safir­glass som er svært mot­stands­dyk­tig mot riper.

Vann­tett til 10 bar (100 meter).

Denne klokken får du kjøpt på:
klokker.no
bjorklund.no


Swiss Military Hanowa

Swiss Military Flagship Chrono Gold

kr 3 998,00

Blå urski­ve og tachyme­ter.

Dato­vis­ning.

Kro­no­graf.

For­gylt lenke i rust­fritt stål som kan jus­te­res i leng­den og kan til­pas­ses alle hånd­ledd.

Safir­glass som er svært mot­stands­dyk­tig mot riper.

Vann­tett til 10 bar (100 meter).


Swiss Military Hanowa

Swiss Military Chrono Classic

kr 3 595,00

Sort urski­ve og tachyme­ter.

Dag og dato­vis­ning.

Kro­no­graf.

Lenke i rust­fritt stål som kan jus­te­res i leng­den og kan til­pas­ses alle hånd­ledd.

Safir­glass som er svært mot­stands­dyk­tig mot riper.

Vann­tett til 10 bar (100 meter).

Denne klokken får du kjøpt på:
bjorklund.no


Swiss Military Hanowa

Swiss Military Helvetus Chrono

kr 3 798,00

Sort urski­ve.

Dato­vis­ning.

Kro­no­graf.

Stål­len­ke som kan jus­te­res i leng­den og kan til­pas­ses alle hånd­ledd.

Kommer også med lær­reim til 3698,–.

Safir­glass som er svært mot­stands­dyk­tig mot riper.

Vann­tett til 10 bar (100 meter).

Denne klokken får du kjøpt på:
klokker.no
bjorklund.no


Swiss Military Hanowa

Swiss Military Neptune

kr 3 498,00

Blå urski­ve og tachyme­ter.

Dato­vis­ning.

Lenke i rust­fritt stål som kan jus­te­res i leng­den og kan til­pas­ses alle hånd­ledd.

Safir­glass som er svært mot­stands­dyk­tig mot riper.

Vann­tett til 20 bar (200 meter).

Denne klokken får du kjøpt på:
klokker.no
bjorklund.no


Swiss Military Hanowa

Swiss Military Nautila Gents

kr 2 798,00

Sort urski­ve og tachyme­ter.

Dato­vis­ning.

Stål­len­ke som kan jus­te­res i leng­den og kan til­pas­ses alle hånd­ledd.

Kommer også med urkas­se og klokke­reim i gull til 3398,–.

Safir­glass som er svært mot­stands­dyk­tig mot riper.

Vann­tett til 10 bar (100 meter).

Denne klokken får du kjøpt på:
klokker.no
bjorklund.no


Pin It on Pinterest

Share This